privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden door N.V. DW-beton, Hekkestraat 14a, 9308 Hofstade verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien U niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info dwbeton.be. Via dat adres kan U ook altijd vragen welke gegevens wij over U verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als U het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan U zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).